Islamic Pembekal Pelatihan Kewangan

Ada sejumlah lembaga yang memberikan latihan kewangan Islam bersama dengan Kualifikasi Kewangan Islam.

 

 

International Institute of Islamic Finance License

Melakukan Excecutive pendek dan latihan di Prinsip Syariah Institusi Kewangan Islam

• Pasaran Modal Islam

• Akuntansi, Auditing and Governance Standards Lembaga Kewangan Islam

• Hukum Perbankan dan Kewangan • Takaful (Islamic Insurance) • Pembangunan Produk Perkhidmatan Kewangan Islam dan Takaful

• Komersial dan Korporat Islam Hukum •

 Prinsip-prinsip syariah zakat dan wakaf.

Islamic Finance Training

Kewangan Islam terkemuka lembaga pelatihan dan anak syarikat yang berasaskan Redmoney Kuala Lumpur.

Kursus yang dilakukan adalah:

Islamic Produk Kewangan dan Kewangan

Pasar Modal dan Sukuk

Islamic Dana dan Pelaburan

Syariah Audit dan Kawalan

Hukum dan Pematuhan

Perakaunan dan Audit

Pasar dan Treasury

Risk Management

Takaful

Operasi

Islamic Real Estate Finance

Islamic Corporate Finance

Islamic Trade Finance Struktur

Fakulti antarabangsa Kewangan

UK berasaskan organisasi latihan kewangan menyediakan Pelatihan Kewangan Islam Fundamental Kewangan Islam

Course isi:

Memahami Prinsip Islam Core Pelaburan & Kewangan

Overview of the Sharia’a Tools

Kontrak murabahah (jualan)

Aset islamic Kelas: Tawarruq, Ijarah (leasing), Salam (Forward Sales), Istisna (Pembinaan atau Manufaktur)

 Bagaimana menetapkan wang dalam Islamic Finance

Aplikasi dan Pertimbangan untuk Wealth Management & Private Banking

Pasaran Modal Islam

The Trouble with Derivatives & Sharia’a

Peraturan dan Masalah Modal

Review di Kandungan Proses: bagaimana Sharia’a Keputusan yang dibuat?

http://www.islamicadvisory.com

Sebuah training online portal Kewangan Islam Advisory Group. Sebuah syarikat swasta yang berpusat di Dubai.

Akademi Modern Antarabangsa Studi

Sebuah Kerajaan Inggeris berdasarkan organisasi latihan kewangan syariah

– Corporate latihan

– Popular latihan

– MBA kewangan Islam

– Certified kewangan Islam dan Insurans profesional

Islamic Banking and Finance Institute Malaysia

menyediakan latihan Islamic Finance

Tentu saja dilakukan berdasarkan

Terampil program latihan berasaskan standard – Takaful dan Perbankan Islam amalan-amalan

Berkualitas program Pengamal – Takaful amalan, amalan Perbankan Islam, Islamic Finance penganalisis

Euromoney Pelatihan Kewangan

Sebuah Inggeris Kingdom dan Ireland berdasarkan organisasi latihan kewangan antarabangsa yang menyediakan kursus 3 hari Islamic Finance – Theory & Practice.

Penasihat Kewangan Islam dan Assurance Services

Seorang Inggeris dan Perancis berdasarkan konsultasi dan agensi latihan. Pelatihan mengarah pada kelayakan IFQ kewangan Islam. Contoh saja modul adalah:

Syariah dalaman standard dan budaya

Prinsip-prinsip kewangan Islam (pendahuluan dan peringkat perantara)

Konsep dan latihan produk – Mudharabah, Murabahah, Ijarah, Musyarakah, Wakala, Salam, Istisna

Memahami perbezaan antara IAS, standard AAOIFI dan IFSB.

Shariah Auditing

Dokumentasi hukum shariah

Penargetan pelatihan penjualan khusus konsumen muslim

Islamic Finance Amanie Konsultasi dan Pendidikan LLC (AIFCE) yang berpusat di Dubai konsultasi kewangan Islam dan latihan

Islamic Finance Institute of Southern Africa (IFISA) – Sebuah agensi latihan dan konsultasi yang berpusat di Afrika Selatan. Kursus merangkumi

Fundamental Kewangan Islam

Islamic Financial Planner

Akuntansi & Audit Lembaga Kewangan Islam

google translation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s