Disertasi Topik dalam Islamic Finance

Pemilihan topik thesisnya yang rumit dan menyita waktu tugas. Pada kenyataannya, adalah aktiviti yang paling penting dalam menulis thesisnya. Para pelajar di bidang Kewangan Islam harus pergi untuk topik thesisnya yang menarik bagi mereka dan yang mempunyai cukup bahan kajian boleh dikaitkan dengan hal itu. Kewangan Islam tidak menggalakkan pelajar untuk memilih suatu topik atau kawasan di mana tidak ada penyelidik telah melakukan seperti yang mereka harus menghadapi masalah dalam hal pengumpulan maklumat.

Pemilihan topik thesisnya bukanlah aktiviti imajinatif. Mahasiswa memulakan topik pilihan bidang minat menjaga dan maklumat yang sedia bagi mereka. Pemilihan topik harus terjadi pada asas rawak kerana akan menimbulkan masalah dalam mengumpul maklumat di daerah itu.

Kewangan Islam pelajar perlu menghabiskan masa dalam meneliti jurnal, buku, artikel, berita akhbar, esai, web dan bahan-bahan bertulis lain untuk carian maklumat di daerah pilihan mereka. Ada banyak kajian artikel, buku dan website di bidang kewangan Islam. Web boleh digunakan oleh pelajar sebagai sumber maklumat utama kerana mempunyai sebahagian besar perpustakaan dan majalah-majalah atau setidaknya mereka mempunyai abstrak daripada penyelidikan yang dilakukan. Para pelajar harus memilih beberapa topik thesisnya di kawasan kajian mereka keluar daripada mereka, mereka akan harus mencari topik yang paling berpadanan berdasarkan minat dan kriteria pemilihan. Harus thesisnya saat ini dan kontemporari yang akan membuat pembaca tertarik dan tidak menemukan masalah dalam memahami konteks.

Proposal Disertasi – Doktor Level dan kursus;

Ini adalah proposal disertasi atau tesis. Malay bebas untuk mengembangkan berdasarkan tema-tema ini. Proposal ini merangkumi pemasaran, teknologi maklumat, pengurusan strategik, pengurusan sumber manusia dan fikiran kontemporari.

Penulis mengharapkan sumbangan dari para peneliti dan mahasiswa untuk persiapan disertasi atau pemilihan topik tesis (Ini hanya contoh boleh diubahsuai sebagai keperluan per pengguna)

Topik

Internalisasi bank-bank Islam

Kinerja bank Islam dan bank konvensional di sebuah negara yang dipilih

Cross penghuni asrama merger dan pengambilalihan bank-bank Islam

Melakukan merger atau akuisisi akan mempengaruhi kecekapan bank-bank Islam

Pengurusan risiko di bank-bank Islam

Bank Islam dan tanggungjawab sosial syarikat

Bank Islam masuk – dari perspektif negara

Menyelidiki Customer Relationship Management di bank-bank Islam – (kes boleh diambil dari bank manapun atau negara perspektif)

Menyelidiki kesetiaan pelanggan di bank-bank Islam

Mengembangkan model loyalitas pelanggan di bank-bank Islam

Perbankan Islam dan pengentasan kemiskinan

Mengukur produktiviti perbankan Islam

Pembangunan atau pembentukan masalah perbankan Islam – di negara tertentu atau wilayah

Perbankan Islam dan pengetahuan pengurusan

Sistem kewangan Islam dan pertumbuhan ekonomi

Kesetiaan pelanggan bank-bank Islam

Kinerja Bank-bank Islam dalam industri pinjaman

Islamic sistem kredit sebagai penyelesaian untuk krisis kredit saat ini

Menyelidiki kegiatan CRM Bank Islam

Perilaku switching bank-bank Konvensional Bank Islam – Sebuah perspektif antarabangsa

Jenama pengurusan institusi kewangan Islam

Pengurusan Pengetahuan di bank-bank Islam

Persepsi pelanggan perbankan Islam tetingkap di Bank Konvensional

Islamic Banking di (negara) – Pembinaan, perspektif dan evolusi

Bank Islam dalam kemiskinan alleviations

Kesenjangan kemahiran dan kesenjangan perekrutan untuk institusi kewangan islamic

Mengidentifikasi strategi kompetitif bank-bank Islam: perbandingan dengan bank konvensional

Pengaruh agama papan atau dewan syariah di bank-bank Islam

Perilaku konsumen kad kredit Islam

Corporate Social Responsibility Bank Islam

Fungsi ekonomis Pasar Kewangan Islam

Mengukur kinerja Bank Islam

Bagaimana pasaran kewangan syariah bekerja

Dasar fiskal ekonomi Islam

Inflasi ekonomi Islam

Bagaimana ekonomi Islam dapat mengurangkan inflasi

Sumbangan ekonomi Islam dalam pembangunan infrastruktur negara berkembang

Bagaimanakah pilihan-pilihan yang dibuat oleh umat manusia dalam sistem ekonomi Islam dengan sumber ketakutan

Adakah sumber ketakutan dalam Ekonomi Islam?

Kos kesempatan daripada perspektif Ekonomi Islam

Mengurangi dampak perubahan iklim

Pembangunan UKM dalam ekonomi berasaskan Islam

Ekonomi Islam dan Adam Smith studi perbandingan

Migrasi tenaga kerja dalam ekonomi Islam

Pengangguran dan sistem ekonomi Islam

Bagaimana sistem ekonomi Islam dapat mengurangkan pengangguran

Solusi untuk pengangguran di bawah ekonomi Islam

Pengentasan kemiskinan dalam ekonomi Islam

Model ekonomi Islam sebagai penyelesaian bagi krisis ekonomi global

Perdagangan antarabangsa di bawah model ekonomi Islam

Devisa depresiasi dan apresiasi dalam model ekonomi Islam

Kewangan mikro dalam ekonomi Islam

Bagaimanakah ekuilibrium Pasar memutuskan dalam ekonomi Islam

Analisis perbandingan pembangunan sosial ekonomi ekonomi Islam dan ekonomi sosialis

Analisis perbandingan pembangunan sosial ekonomi ekonomi Islam dan ekonomi kapitalistik

Bagaimanakah model ekonomi Islam menyumbang pada peningkatan produktiviti

Sumbangan ekonomi Islam bagi kestabilan kewangan dan keuntungan ekonomi makro

Mobilitas modal dalam sistem ekonomi Islam

google translation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s